ໂປດ​ເຕີ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ທີ່​ດິນ​ກະ​ສິ​ກຳ ຮອດ​ປີ 2030

ໂປດ​ເຕີ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ທີ່​ດິນ​ກະ​ສິ​ກຳ ຮອດ​ປີ 2030

loLao