ກອງປະຊຸມ ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຄູ່ມື ກ່ຽວກັບເຕັກນິກການພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ

ໃນວັນທີ 26-28 ຕຸລາ 2022 ສູນພັດທະນາທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນ, ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ, (ໂຄງການ ປັບປຸງລະບົບນິເວດກະສິກໍາ ແລະ ຄວາມປອດໄຟຂອງອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ), ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຄູ່ມື ... ອ່ານເພີ່ມ

ຝືກອົບຮົມ​ ກ່ຽວກັບເຕັກນິກການອະນຸລັກດິນກະສິກໍາໃຫ້ພະນັກງານເມືອງ, ແຂວງ ສາລະວັນ, ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ໃນວັນທີ 12-18 ຕຸລາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາພະນັກງານສູນພັດທະນາທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນ, ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ຮ່ວມກັບກົມສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ສະຫະກອນ, (ໂຄງການ ສົ່ງເສີມລະບົບຕ໋ອງໂສ້ ການຜະລິດກະສິກໍາ ເປັນສິນຄ້າ), ໄດ້ເປີດຝຶກອົບຮົມ ຂຶ້ນທີ່ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ... ອ່ານເພີ່ມ

ການຢ້ຽມຢາມ ຂອງ ຫົວໜ້າກົມອຳນວຍຄວາມສະດວກການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ສະຖາບັນແມ່ນໍ້າຂອງ ສຳລັບການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມື-ສ.ເກົາຫຼີ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 26 ສິງຫາ 2022, ທ່ານ ປອ ນິວົງ ສີປະເສີດ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມຢາມ-ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງໂຄງການຈັດການ ດິນ, ນໍ້າ ແລະ ຝຸ່ນ ເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາ ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພແຫ້ງແລ້ງ ຂອງ ... ອ່ານເພີ່ມ