ກອງປະຊຸມ ຜ່ານຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພດັທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ຮອດປີ 2040 (ສະບບັຮ່າງ ປັບປຸງ)

ໃນວັນທີ່  09 ມີຖຸນາ  2022 (ຕອນເຊົ້າ) ຢູ່ທີສະໂມສອນກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກົມ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ຂັ້ນກະ ຊວງຄັ້ງທີ 2 ຂື້ນ ເພືອຜ່ານຍຸດທະສາດວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ... ອ່ານເພີ່ມ

ກອງປະຊຸມປັບປຸງ ຮ່າງ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນກະສິກໍາ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28–29 ເມສາ 2022 ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ  ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມປັບປຸງ “ຮ່າງ” ດໍາລັດວ່າດ້ວຍທີ່ດິນກະສິກໍາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສູນສໍາຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ແລະ ຊີ້ນໍາກອງປະຊຸມໂດຍ ທ່ານ ປອ ນີວົງ ... ອ່ານເພີ່ມ

ຮອງລັດຖະມົນຕີ ລົງຕິດຕາມ ຊີ້ນໍາ ວຽກງານ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ

ເນື່ອງໃນໂອກາດການລົງຊຸກຍູ້ ຕິດຕາມຊີ້ນໍາວຽກງານທີ່ດິນກະສິກຳ ຂອງຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ທ່ານ ກິແກ້ວ ສີງນາວົງ. ວັນທີ 27 ເມສາ 2022, ຄະນະນໍາກົົມພ້ອມດ້ວຍອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງພະນັກງານຫຼັກແຫລ່ງ ຫົວໜ້າພະແນກ, ຄະນະພະແນກ, ຫົວໜ້າສູນ, ຄະນະສູນ ໄດ້ຈັດປະຊຸມຂື້ນເປັນເວລາເຄີ່ງວັນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງກົມຄພດກຢູ່ສູນສໍາຫຼວດ ແລະ ... ອ່ານເພີ່ມ