ການລົງຕິດຕາມການສ້າງໜອງເກັບນໍ້າ ໃນ 6 ແຂວງ ພາກໃຕ້

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 22 ຫາ 28 ກຸມພາ 2021 ທ່ານ ປອ ນິວົງ ສີປະເສີດ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານວິຊາການທີ່ມາຈາກກົມ ໄດ້ລົງຕິດຕາມການສ້າງໜອງເກັບນໍ້າ ໂດຍສົມທົບກັບການນຳຂອງພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ, ... ອ່ານເພີ່ມ