ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການສ້າງເອກະສານແນວຄວາມຄິດໃນການພັດທະນາເຄື່ອງມືສຳລັບການປູກຈິດສໍານຶກ ແລະ ການເຊື່ອມສານວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນບ້ານ

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 02 ກັນຍາ 2020,  ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ກົມທີ່ດິນ ກະຊວງຊັພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຮ່ວມກັບໂຄງການ ເສີມສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການຄອບຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ( ELTeS ... ອ່ານເພີ່ມ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ II ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານກົມຄຸ້ມຄອງແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ

ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ II ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ, ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງ ສະຫາຍ ທອງພັດ ວົງມະນີ ... ອ່ານເພີ່ມ