ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ແຜນດໍາເນີນ ການສະຫລູບຕີລາຄາ ປະເມີນຜົນ ການກໍ່ສ້າງໜ່ວຍພັກ ປອດໃສ ເຂັ້ມແຂງ ໜັກແໜ້ນ ປະຈໍາປີ 2023 ຂອງໜ່ວຍພັກສໍາຫລວດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກໍາ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2023, ເວລາ 8:30 ໂມງ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ (DALaM), ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ແຜນດໍາເນີນ ການສະຫລູບຕີລາຄາປະເມີນຜົນ ການກໍ່ສ້າງໜ່ວຍພັກ ປອດໃສ ເຂັ້ມແຂງ ໜັກແໜ້ນ ... ອ່ານເພີ່ມ

ກອງປະຊຸມ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ຊປປລ ໜ່ວຍ ສູນສຳຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນທີ່ດິນກະສິກຳ

ໃນວັນທີ 9 ມີຖຸນາ 2023 ເວລາ 13:30 ໂມງ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນທີ່ດິນກະສິກໍາກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສໍາມະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານວິຊາສະເພາະ ຂອງ ໜ່ວຍ ຊປປລ ສຳຫຼວດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກຳ, ... ອ່ານເພີ່ມ

ຝຶກອົບຮົມ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຊາວກະສິກອນໃນພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍໂຄງການ ASSET ທີ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ.

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 09-22 ພຶດສະພາ 2023 ສູນພັດທະນາທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ຝຸ່ນ (ທີມງານປະຕິບັດງານກິດຈະກຳໂຄງການ ASSET), ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຊາວກະສິກອນໃນພື້ນທີ່ບ້ານເປົ້າໝາຍໂຄງການ ASSET ກ່ຽວກັບ ຫຼັກການພື້ນຖານໃນການຜະລິດກະສິກໍາ ເປັັນຕົ້ນແມ່ນ ດິນ, ຝຸ່ນ, ພືດ ແລະ ເຕັກນິກວິທີການພື້ນທີ່ດິນຄ້ອຍຊັນ ... ອ່ານເພີ່ມ

ເປີດການນຳໃຊ້ປື້ມແຜນທີ່ກ່ຽວກັບ ການປະກອບອາຊີບດ້ານກະສິກຳແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການກຳນົດຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສະພາບອາກາດເພື່ອສ້າງບູລິມະສິດສຳລັບບໍລິການຂໍ້ມູນດ້ານສະພາບອາກາດ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ປີ 2019-2020 

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 9 ສິງຫາ 2022 ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວພຣາຊາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດການນຳໃຊ້ປື້ມແຜນທີ່ກ່ຽວກັບ ການປະກອບອາຊີບດ້ານກະສິກຳແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການກຳນົດຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສະພາບອາກາດເພື່ອສ້າງບູລິມະສິດສຳລັບບໍລິການຂໍ້ມູນດ້ານສະພາບອາກາດ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ປີ 2019-2020 ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍການຮ່ວມເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປ.ອ ນີວົງ ສີປະເສີດ ... ອ່ານເພີ່ມ