ກອງປະຊຸມ ຮັບຟັງເຜີຍແຜ່ເຊືອມຊືມເອກະສານ, ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ແຜນການສະຫຼຸບຕີລາຄາປະເມີນຜົນການກໍ່ສ້າງມ່ວຍພັກປອດໃສ່ ເຂັ້ມແຂງ ໜັກແໜ້ນ ປະຈຳປີ 2022

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 11 ສິງຫາ 2022, ຢູ່ທີຫ້ອງປະຊຸມສູນສຳຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ, ຄຊປປ ລາວ ຮາກຖານກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ເຊືອມຊືມເອກະສານ, ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ແຜນການສະຫຼຸບຕີລາຄາປະເມີນຜົນການກໍ່ສ້າງມ່ວຍພັກປອດໃສ່ ເຂັ້ມແຂງ ໜັກແໜ້ນ ປະຈຳປີ ... ອ່ານເພີ່ມ