ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳປະກາດການຈັດຕັ້ງໃຫມ່ ຂັ້ນພະແນກ ຊື່ງໃນຕອນບ່າຍ ຂອງວັນທີ 23 ເດືອນ 6 ປີ 2022 ທີ່ ຫ້ອງປະຊມ ສູນສຳຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາໄດ້ຈັດພິທີປະກາດການຈັດຕັ້ງຂັ້ນພະແນກ ແລະ ຂັ້ນສູນ ທີ່ຂື້ນກັບກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ
ກະສິກໍາ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ປອ ນິວົງ ສີປະເສີດ, ຫົວຫນ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກົມ, ຫົວຫນ້າພະແນກ, ຮອງພະແນກ, ຫົວຫນ້າສູນ, ຮອງສູນ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການພາຍໃນກົມ ຄພດກ ເຂົໍ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ໃນພິທີ ທ່ານ ທໍາມະຂັນ ສໍສົມພູ, ຫົວຫນ້າພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການໄດ້ອ່ານຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ ສະບັບເລກທີ………/ກປ, ລົງວັນທີ ……..ວ່າ ດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງ ຫົວຫນ້າ ແລະ ຄະນະຂັ້ນພະແນກ ແລະ ສູນ ຊດໃຫມ່ ເຊີ່ງມີລາຍຊື່ດັ່ງລ່ມນີ ໍ້:
1. ສູນສໍາຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ
1.1. ທ່ານ ໄພທູນ ພິລາກອນ ເປັນຫົວຫນ້າສູນ
1.2. ທ່ານ ໄຊສົງຄາມ ໄຊຍະວົງ ຮອງສູນ
1.3. ທ່ານ ສົມພານ ອຸ່ນປະເສີດ ຮອງສູນ
2. ພະແນກຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກໍາ
2.1. ທ່ານ ຈັນທະສອນ ຄໍາໄຊຄ້າຍ ເປັນຫົວຫນ້າພະແນກ
2.2. ທ່ານ ເພັດສາຄອນ ສຸລິຍະລາດ ເປັນຮອງພະແນກ
2.3. ທ່ານ ແສງເດືອນ ສີວິໄລ ເປັນຮອງພະແນກ
3. ພະແນກບລີຫານ ແລະ ແຜນການ
3.1. ທ່ານ ທໍາມະຂັນ ສໍຊົມພູ ເປັນຫົວຫນ້າພະແນກ
3.2. ທ່ານ ອາລຸນນີ ສິນບັນດິດ ເປັນຮອງພະແນກ
3.3. ທ່ານ ສົມເພັດ ແພງບຸບຜາ ເປັນຮອງພະແນກ
3.4. ທ່ານ ນາງ ຫົງທອງ ເພັດວິໄຊ ເປັນຮອງພະແນກ
4. ສູນພັດທະນາທີ່ດິນ ແລະ ຄູ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນ
4.1. ທ່ານ ພູທອນ ທໍາມະວົງ ເປັນ ຫົວຫນ້າສູນ
4.2. ທ່ານ ນາມມະກອນ ສຸກຈະເລີນ ຮອງສູນ
4.3. ທ່ານ ນາງ ສົມພອນ ຄູນວິໄລ ຮອງສູນ

ຈາກນັ້ນ ທ່ານ ປອ ນິວົງ ສີປະເສີດ, ຫົວຫນ້າກົມຄູ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີດິນກະສິກໍາ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໂອວາດແກ່ ຄະນະຊດໃຫມ່ວ່າ: ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດ ຕັ້ງປະຕີບັດຫນ້າທີ່ວຽກງານ ເພື່ອແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວວຽກໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ວ່ອງໄວ.