ກອງປະຊຸມປັບປຸງ ຮ່າງ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນກະສິກໍາ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28–29 ເມສາ 2022 ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ  ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມປັບປຸງ “ຮ່າງ” ດໍາລັດວ່າດ້ວຍທີ່ດິນກະສິກໍາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສູນສໍາຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ແລະ ຊີ້ນໍາກອງປະຊຸມໂດຍ ທ່ານ ປອ ນີວົງ ... ອ່ານເພີ່ມ