ຈຸດປະສົງ

 

ເພື່ອ​ປັບ​ປຸງ​ຄວາມຮູ້, ຄວາມ​ສາມາດ ​ແລະ ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມໃນ​ການຄຸ້ມ​ຄອງການ​ນຳ​ໃຊ້ທີ່​ດິນກະສິກຳ ຂອງ​ຂະແໜງ​ການ​ກະສິກຳ ​ແລະປ່າ​ໄມ້ ​ແລະ​ເຄືອຂ່າຍ ​ທີ່ ​ກ່ຽວຂ້ອງ (ລັດ, ລວມໝູ່, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ຜູ້ປະກອບ​ການພາຍ​ໃນ ​, ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງຄົມ, ​ແມ່ຍິງ ​ແລະປະຊາຊົນ​ລາວ​ບັນດາ​ເຜົ່າ) ​​ເພື່ອ​ໃຫ້ທຸກ​ພາກສ່ວນ​ໄດ້​ເຂົ້າມາ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ ​ແລະ ມີບົດບາດ ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງການນຳ​ໃຊ້ ທີ່​ດິນ​ກະສິກຳ​ໄດ້​ຢ່າງ​ເຕັມ​ສ່ວນ, ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ນໍາໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ ມີ​ຄວາມ​ສະ​ງົບ, ຍຸດຕິ​ທຳ ​ແລະ ​​ມີ​ຄວາມຍືນ​ຍົງ. ທາງ​ດ້ານສະບຽງ​ອາຫານ