ໜ້າທີ່ ຂອງສູນວິໄຈດິນ, ຝຸ່ນ ແລະ ພືດ

  1. ຄົ້ນ​ຄວ້າ, ວິ​ໄຈ ຄຸນ​​ສົມ​ບັດທາງ​ດ້ານ ເຄມີ​, ຟີ​ຊິກ ແລະ ຊີ​ວະວິທະຍາ ຂອງ​ດິນ, ວິໄຈຝຸ່ນ, ນໍ້າ ແລະ ພືດ, ສານພິດຕົກຄ້າງ ແລະ ທາດ​ໂລ​ຫະ​ໜັກ​ທີ່​ເປັນ​ພິດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການນຳໃຊ້ເຄມີ, ຢາຂ້າຫຍ້າ, ຢາຂ້າແມງໄມ້, ຢາຂ້າເຊື້ອລາ, ຈາກການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ແລະ ອື່ນໆ;
  2. ບໍລິການ​ເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ວິໄຈ​​​ ດິນ, ນໍ້າ, ພືດ ແລະ ຝຸ່ນ ໃຫ້​​ພາກ​ລັດ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ຜູ້ປະ ກອບການ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ຊາວກະສິກອນ ລວມທັງໃຫ້​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນການວິໄຈ;
  3. ເປັນ​ສູນ​ກາງ​ໃຫ້ແກ່ ​ເຄືອ​ຂ່າ​ຍຫ້ອງ​ວິ​ໄຈໃນ ສປປ ລາວ ພ້ອມ​ທັງ​ເປັນ​ໃຈ​ກາງ​ນຳພາ​ສ້າງ, ປັບປຸງ ຫ້ອງວິໄຈລະດັບພາກໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ​ຄວບ​ຄຸມ​ຄຸນ​ນະພາບ​ການ​ວິ​ໄຈ ​ດິນ, ນໍ້າ, ພືດ ​ແລະ ຝຸ່ນ ສຳ​ລັບກະສິກຳ ໃຫ້​ໄດ້​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ສາ​ກົນ;
  4. ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ການ​ວິ​ໄຈ​ດິນ, ນ້ຳ, ພືດ ແລະ ຝຸ່ນໃຫ້ວິຊາການ​ຫ້ອງວິ​ໄຈ​ລະດັບພາກ, ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ, ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ, ຫ້ອງວິ​ໄຈ​ເອ​ກະ​ຊົນ ແລະ ພາກ​ສ່ວນ​ອື່ນໆ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
  5. ​ຕິດຕາມ​ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຄຸນນະພາບ ຂອງຫ້ອງວິໄຈ ລະດັບພາກ, ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ, ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ, ຫ້ອງວິ​ໄຈ​ເອ​ກະ​ຊົນ;
  6. ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນ ຕາມ​ການ​ຕົກ​ລົງ ແລະ ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຂັ້ນ​ເທິງ.